Історична довідка

Влітку 1945 року на виконання постанови Виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих від 12.07.1945 року по вул. Сумській, 120 була відкрита акушерсько-гінекологічна лікарня № 17 (на 100 ліжок).

Наказом №461 від 16.12.1946 року дана лікарня була перейменована в 1-ий пологовий будинок.

У жовтні 1958 року рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих на Павловому полі по вулиці Отакара Яроша, 3-Б виділена ділянка землі для будівництва пологового будинку № 1.

31 грудня 1968 року Виконавчий комітет Харківської міської ради депутатів трудящих прийняв акт приймання в експлуатацію пологового будинку № 1 на 100 ліжок, де вже протягом 50 років працює міський пологовий будинок № 1.

Про нас

Комунальне некомерційне підприємство «Міський пологовий будинок № 1» Харківської міської ради (далі – міський пологовий будинок № 1) є підприємством, що надає кваліфіковану лікувальну, діагностичну, консультативну допомогу вагітним жінкам, роділлям та породіллям, новонародженим, а також жінкам з гінекологічною патологією.

Міський пологовий будинок № 1 має державну акредитацію та ліцензію. Стаціонар міського пологового будинку № 1 розрахований на 110 ліжок.

У його структурі: акушерське відділення на 65 ліжок (в тому числі 15 ліжок відділення патології вагітності); гінекологічне відділення на 45 ліжок, анестезіологічного відділення з палатами інтенсивної терапії (ПІТ) на 9 ліжок, відділення новонароджених, клініко-діагностична лабораторія, центральна стерилізаційна, адміністративно-господарська частина, спеціалізовані кабінети.

Щорічно в пологовому будинку отримують допомогу, пов'язану з допомогою породіллі і проходять лікування близько 5000 жінок, проводиться близько 2000 пологів.

У пологовому будинку № 1 працює 212 співробітників, з них 50 лікарів. У штаті пологового будинку 1 доктор медичних наук, 3 кандидата медичних наук, із них: 1 - доцент кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології ХНМУ, лікарі вищої кваліфікаційної категорії - 27, лікарі першої кваліфікаційної категорії – 15.

Жіноча консультація КНП «Міський пологовий будинок № 1» ХМР розташована за адресою: вул. Тобольська, 42. Працює в 2 зміни, розрахована на 180 відвідувань в зміну, в структурі має денний стаціонар на 10 ліжок.

Міський пологовий будинок № 1 є клінічною базою кафедри акушерства, гінекології та дитячої гінекології Харківського національного медичного університету (завідувач кафедри - д.мед.н, професор Тучкіна Ірина Олексіївна). Кафедра здійснює підготовку фахівців і підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної освіти, готує медичні та науково-педагогічні кадри (лікарів-інтернів, лікарів-фахівців, клінічних ординаторів, аспірантів), проводить активну консультативну та наукову роботу.

Пріоритетом в роботі колективу пологового будинку є використання сучасних стандартів надання акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, впровадження нових медичних технологій, індивідуальний підхід до кожної пацієнтки, створення комфортних умов перебування.

Головний лікар пологового будинку - кандидат медичних наук, доценткафедри акушерства, гінеоклогії та дитячої гінекології ХНМУ, лікар вищої категорії Благовещенський Євгеній Вячеславович.

Заступник головного лікаря з медичної частини - лікар вищої категорії Копітько Сергій Миколайович.

КНП "Міський пологовий будинок № 1" ХМР

kharkivroddom1@ukr.net